Tsumikui: Sen no Noroi, Sen no Inori

Visual novel for PC and PS Vita.